Behandel- & Therapievormen

PsyM biedt behandeling, begeleiding en ondersteuning
Maandag
09:00 -17:00
Dinsdag
09:00 -17:00
Woensdag
09:00 -17:00
Donderdag
09:00 -17:00
Vrijdag
09:00 -13:00
Zaterdag & Zondag
Gesloten

Behandel- & Therapievormen

U kunt zich persoonlijk of via de verwijzer (huisarts, eerstelijnswerker, 2e of 3e lijnsvoorziening) aanmelden via het (online) aanmeldingsformulier. Heeft u behoefte om vooraf geïnformeerd te worden over uw Meestal bestaat een behandeling uit een individuele therapie, bijvoorbeeld uit psychotherapie, cognitieve gedragstherapie of uit een aantal steunende en structurerende gesprekken. Ook kunt u deelnemen aan trainingen en aan groepsbehandelingen, waarbij er gewerkt wordt met aparte mannen- en vrouwengroepen.

De keuze voor een bepaalde individuele of groepsbehandeling wordt altijd in overleg met de cliënt gemaakt. Waar nodig wordt de behandeling gecombineerd met het gebruik van medicijnen. Onderstaand wordt een globale weergave gegeven van de meest bekende psychische- en psychiatrische klachten. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de verscheidene behandelvormen.

De Stoornissen die wij ondermeer behandelen:
 • Depressieve-Stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen (fobie, paniek, trauma’s, obsessieve- en compulsieve stoornissen etc.)
 • Psychotische stoornissen
 • Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen
 • Psychosomatische problematiek
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen
 • Bipolaire stemmingsstoornissen
 • Geheugenstoornissen
De stoornissen worden behandeld met onderstaande therapievormen:
 • Diagnostiek: Psychische, psychologische en neuropsychologisch onderzoek
 • Individuele therapie
 • Groepstherapie
 • EMDR
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Medicamenteuze behandeling
 • Psychodiagnostische onderzoek
 • Steunende en structurerende behandeling
 • Systeemtherapie
 • Ontspanningstherapie
 • Imaginaire Exposure (IE)
Groepsbehandelingen:

Sommige klachten lenen zich goed voor groepsbehandeling, soms is dat zelfs een betere manier. De behandeling gaat er van uit dat mensen beter leren omgaan met hun problemen door middel van;

 • het beter leren aan zien komen van moeilijke situaties
 • het herkennen van signalen die uit balans brengen
 • het leren accepteren van mogelijkheden en onmogelijkheden
 • het leren aangeven van grenzen.

Voorbeelden van groepstrainingen zijn:

 • Somatisatie-problematiek
 • Problematiek rond introuwen in een vreemd land
 • Integratieproblematiek
 • Sociale Vaardigheid
 • Assertiviteit
 • Vrouwengroep, gericht op het verhogen van uw weerbaarheid.

We starten met een groepstraining zodra er voldoende deelnemers zijn. De behandelaar geeft hierover meer informatie.

Steunende structurerende behandeling:

Steunend-structurerende behandeling is een behandeling waarin vooral gekeken wordt hoe opnieuw structuur gebracht kan worden in het leven van de cliënt om de psychische/emotionele basis te versterken. De behandeling gaat er van uit dat mensen beter leren omgaan met hun problemen door middel van:

 • het beter leren aan zien komen van moeilijke situaties
 • het herkennen van signalen die uit balans brengen
 • het leren accepteren van mogelijkheden en onmogelijkheden
 • het leren aangeven van grenzen.

De volgende stap is verwerken van gevoelens. Een steunend-structurerende behandeling is dus gericht op het zoeken naar manieren om de lasten van de problemen te verlichten en herhaling te voorkomen.

Psychotherapie

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen. De therapie bestaat uit gesprekken met een op dit terrein deskundige hulpverlener. De psychotherapeut helpt nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van de therapie is dat psychische klachten en problemen overgaan of dat er minder last van wordt ondervonden.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat gedachten of gevoelens invloed hebben op gedrag. Negatieve gedachten als ‘ik ben niks waard’ of ‘ik kan dat toch niet’ kunnen psychische problemen veroorzaken of erger maken. De hulpverlener zal samen met de cliënt nagaan wat hij/zij over uzelf en anderen denkt. Vervolgens wordt gekeken of deze ideeën kloppen met de werkelijkheid. Het doel is om andere, meer positieve gedachten aan te leren, waardoor klachten minder worden. Deze therapie werkt het beste bij mensen die last hebben van een depressie, angst- en paniekstoornissen of een posttraumatische stressstoornis.

Farmacotherapie

Naast het inzetten van reguliere (mondelinge therapeutische) psychologische behandelingen zet PsyM ook farmacotherapeutische behandeling (medicatie) in ter ondersteuning van de behandeling van psychische problemen. De ervaring heeft geleerd dat medicatie de klachten kan wegnemen. Ook kunnen medicijnen de werking van andere therapieën versterken en/of verbeteren. Daarom worden ze vaak in combinatie met een therapie of training aangeboden.

Als er medicijnen worden voorgeschreven wordt goed gekeken naar de juiste dosis, het effect, de bijwerkingen en hoe lang de medicijnen nodig zijn. Alleen de psychiater (of een andere arts) is bevoegd om medicijnen voor te schrijven. Onder supervisie mogen een arts-assistent en een verpleegkundig specialist dit ook doen. Farmacotherapie kan ervoor zorgen dan andere behandelingen beter aanslaan, klachten verminderen of verdwijnen.

De psychiater kan na multidisciplinair overleg, dossieranalyse en psychiatrisch onderzoek beslissen om een proefmedicatie te starten ter ondersteuning van de psychologische behandeling. Na afloop van enkele weken wordt een medicatie controle ingelast om te zien of de medicatie het gewenste effect heeft. Zo nodig wordt de medicatie aangepast. In afwezigheid van de psychiater houden de overige hulpverleners contact met de patiënt en kunnen de psychiater indien nodig op de hoogte houden van het medicatie effect.