Cliëntenraad PsyM

Onze onafhankelijke cliëntenraad komt regelmatig bij elkaar om de belangen van onze cliënten te behartigen.
Maandag
09:00 -17:00
Dinsdag
09:00 -17:00
Woensdag
09:00 -17:00
Donderdag
09:00 -17:00
Vrijdag
09:00 -13:00
Zaterdag & Zondag
Gesloten

Cliëntenraad PsyM

Onze onafhankelijke cliëntenraad komt regelmatig bij elkaar om de belangen van onze cliënten te behartigen. Onderwerpen zoals de kwaliteit van onze dienstverlening, communicatie en bereikbaarheid worden dan tegen het licht gehouden en aan de organisatie teruggekoppeld.

De WMCZ is een wettelijke basis voor bestaande medezeggenschapsregelingen en stimuleert instellingen die nog geen regeling hebben, er een te treffen. PsyM wil graag medezeggenschap van haar cliënten, niet alleen vanuit het oogpunt omdat de wet dat voorschrijft maar omdat ze erin gelooft dat dienstverlening zuiver en alleen kan verbeteren samen en met de cliënten van PsyM.

Het doel van de wet WMCZ is het bevorderen van medezeggenschap van cliënten op het terrein van de maatschappelijke zorg, veiligheid, de gezondheid en de hygiëne. De zorgaanbieder regelt schriftelijk het aantal leden van de cliëntenraad, de wijze van benoeming en de zittingsduur van de leden. De wetgever wil door het verplicht stellen van een cliëntenraad, een wettelijke basis geven aan bestaande medezeggenschapregelingen en instellingen die nog niet zo`n regeling hebben hiertoe aanzetten. De WMCZ geldt voor alle zorgaanbieders op het terrein van de maatschappelijke zorg, en gezondheidszorg die gefinancierd worden vanuit de collectieve middelen.

PsyM, Multidisciplinair GGZ Centrum
PsyM biedt, waar nodig, behandeling, begeleiding en ondersteuning bij psychische klachten en beperkingen.