Cliënttevredenheid

Cliënttevredenheid is voor PsyM van groot belang, omdat kwaliteit en tevredenheid noodzakelijk zijn voor het verbeteren van de prestaties.
Maandag
09:00 -17:00
Dinsdag
09:00 -17:00
Woensdag
09:00 -17:00
Donderdag
09:00 -17:00
Vrijdag
09:00 -13:00
Zaterdag & Zondag
Gesloten

Cliëntentevredenheid

Cliënttevredenheid is voor PsyM van groot belang, omdat kwaliteit en tevredenheid noodzakelijk zijn voor het verbeteren van de prestaties. Met een tevredenheidsonderzoek kan de tevredenheid van een bepaalde doelgroep (cliënten en medewerkers) van PsyM, dienst in kaart worden gebracht. Aan de hand van de verzamelde gegevens worden er conclusies getrokken, die tevens het uitgangspunt vormen voor een optimalisatie van de tevredenheid onder de cliënten, welke vervolgens moet bijdragen aan een verbetering van de bedrijfsresultaten. Daarnaast kan een tevredenheidonderzoek kan de band met de cliënten versterken.

Afdeling GGZ
Ons cliënttevredenheidscijfer wordt jaarlijks bepaald op basis van de CQI-index. De CQI ( Consumer Quality Index) is een vragenlijst, die jaarlijks wordt afgenomen en waarmee in de GGZde kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van cliënten en/of patiënten wordt gemeten. PsyM scoort 7,5 voor het algemene CQi rapportcijfer in 2023. Cliënten scoren een 4,1 (op een schaal van 1 tot 5) voor de uitvoering van de behandeling die zij hebben gekregen.

Afdeling MWD/Wmo Per 1 januauri 2024 zijn we gestopt voor hulp vanuit de Wmo
Tevredenheid over de hulp bij PsyM in het jaar 2023 op een schaal van 1 tot 10; PsyM scoort een 8,5 .
Dit bestaat uit de volgende punten:

  • Duur van de zorg
  • Afspraken met de begeleiding
  • Contact met de begeleiding
  • Beslissingsbevoegdheid
  • Aandacht
  • Deskundigheid