Klachtenprocedure

Gebruik het klachtenformulier hieronder voor een schriftelijke klacht.
Maandag
09:00 -17:00
Dinsdag
09:00 -17:00
Woensdag
09:00 -17:00
Donderdag
09:00 -17:00
Vrijdag
09:00 -13:00
Zaterdag & Zondag
Gesloten

Klachtenprocedure

PsyM vindt het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over de dienstverlening. Ondanks alle inspanningen voor een zo goed mogelijke dienstverlening, kan het zijn dat cliënten niet tevreden zijn en een klacht willen indienen. Een klacht kan berusten op een misverstand; uitleg van en over de situatie en begrip voor de klager kan soms afdoende zijn. Soms is dit niet afdoende.

PsyM is een multidisciplinaire zorginstelling en als zodanig verplicht klachten van cliënten op een bepaalde manier te registreren. Regels hieromtrent staan beschreven in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ( WKKGZ). De klachtenprocedure is in navolging hiervan ontwikkeld. Het klachtenreglement is een vastgesteld document en beschrijft de procedure van ingediende klachten.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris
Met ingang van 16 juli 2019 heeft Second Opinion Centrum Nederland/PsyM een overeenkomst afgesloten met Quasir; een externe (onafhankelijke) klachtenfunctionaris.

Contact gegevens Quasir
Quasir BV
Postbus 1021, 7940 KA Meppel
T: 0561 618711
E: info@quasir.nl
W: www.quasir.nl
KvK: 01125783

In januari 2014 hebben wij de klachtenprocedure in het leven geroepen. Deze procedure bevat informatie over het klachtenreglement, de manier van het indienen en welke instantie daarbij kan ondersteunen. Tijdens de intake ontvangt betrokkene informatie met betrekking tot deze procedure samen met informatie over PDF.

Download Klachtenreglement

Download Klachtenformulier

 

In gesprek met directie

Kom je er niet uit met de medewerker? Dan kun je je klacht schriftelijk indienen via klachten@psy-m.nl of gebruik het ons klachtenformulier hieronder . Vervolgens wordt er contact met je opgenomen voor een gesprek met de directie en/of medewerker.

Heb je vragen over de procedure? Dan kun je telefonisch contact opnemen met het secretariaat bestuur en directie, via telefoonnummer: 074-349 00 06.

 


       Akkoordverklaring:  Ik heb gelezen wat er met mijn persoonsgegevens wordt gedaan.