Maatschappelijk werk

Cliënten weten het beste waar ze het moeilijk mee hebben.
Maandag
09:00 -17:00
Dinsdag
09:00 -17:00
Woensdag
09:00 -17:00
Donderdag
09:00 -17:00
Vrijdag
09:00 -13:00
Zaterdag & Zondag
Gesloten

Maatschappelijk werk

Tijdens de ondersteuning en coaching van een cliënt zullen diens mogelijkheden en capaciteiten dé uitgangspunten vormen. PsyM, onderdeel van SocNed Group, werkt binnen de context van een herstel- en
preventiecentrum. Verschillende disciplines zijn aanwezig en bieden daardoor kwaliteit in de ruimste zin!

Doel

Begeleiding en coaching is erop gericht om de deelnemer zoveel mogelijk te ontwikkelen. Tijdens de begeleiding zal onze deskundige samen met de deelnemer uitzoeken op welke punten hij of zij behoefte heeft aan ondersteuning. De eigen kracht van de deelnemer wordt hierbij zoveel mogelijk benut. Ons werk heeft ook een preventieve functie. Door toegenomen zelfredzaamheid en goede inschakeling van het netwerk kunnen we beroep op andere (vaak zwaardere of duurdere) ondersteuning en zorg voorkomen, uitstellen of verminderen.

Werkwijze

PsyM biedt afhankelijk van de zorgvraag, voor eenieder kortdurende of langdurige ondersteuning op maat aan. Afhankelijk van de inhoud van indicatiestelling bieden wij zelfredzaamheidstrajecten aan. Het gaat dan om trajecten waarbij cliënten, die zichzelf (tijdelijk) niet kunnen redden en hun netwerk, intensieve aandacht krijgen. PsyM richt zich niet op één specifieke doelgroep maar gaat in elke situatie uit van de zorgvraag en –behoefte van de betrokken persoon. Dus Zorg op Maat! Onze begeleiders ondersteunen cliënten in hun eigen taal en cultuur, desgewenst kan een professionele taalondersteuner ingeschakeld worden. Zo creëren wij dan ook samen een positieve leefomgeving binnen onze instelling. Werken vanuit een positieve omgeving is een van de belangrijkste steunpilaren van onze geestherstellende benadering. Ieder zorgbehoefte is van harte welkom.

Bij PsyM kunt u terecht voor zowel ambulante begeleiding als groepsbegeleiding (dagbesteding)

 • (Zelf)Analyseren van beperkingen en mogelijkheden
 • (Samen)Opstellen van een trajectplan
 • Het aanleren van vaardigheden
 • Sociaal-emotionele ondersteuning
 • Gezinsondersteuning bij forse beperkingen cliënten
 • In combinatie van kortdurende psychologische behandeling het bieden van begeleiding op maat
 • Herstel gerelateerde dagbesteding met realisatie op basis van een themaprogramma
 • Programma voor sport en gezond leven
 • Ondersteuning zelfstandig leven
 • Ondersteuning maatschappelijk deelname(groepsactiviteiten)
 • Trainingen in zelfstandig leven (dit kan individueel en groepsgericht gebeuren).
Wie kan bij ons terecht
 • Ieder die werk gerelateerde psychische klachten heeft (vb; burn out, concentratie- en geheugenproblemen, conflicten)
 • Ieder die belemmeringen als gevolg van psychiatrische klachten ondervindt (vb; stemmingsstoornissen, angststoornis, PTTS)
 • Ieder die beperkingen als gevolg van gezondheidsproblemen in het algemeen heeft
 • Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
 • Mensen met verstandelijke beperking
 • Ieder die niet in staat is sociaal te functioneren en afhankelijk is van hulp en ondersteuning
 • Ieder die beperking heeft als gevolg van psychosomatische klachten
 • Ieder die problemen heeft bij het in kaart brengen van medische klachten, beperkingen en mogelijkheden of het verwoorden hiervan
 • Ieder die ondersteuning zoekt bij indicatieaanvraag voor een langdurige begeleiding in woonsituatie
 • Mensen met WMO of WLZ indicatie.
Wijze van deelname

Iedereen die een geldige WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), WLZ (Wet Langdurige Zorg) indicatie heeft kan zich bij ons aanmelden. Indien er geen sprake is van geldige indicatie kan altijd informatie worden verkregen voor passende zorg. Waar nodig zullen aanmeldingen zonder indicatie worden doorverwezen naar het Zorgloket van desbetreffende gemeente.

Het intakegesprek en vervolg

In een intakegesprek met onze deskundigen wordt de hulpvraag geformuleerd en een begeleidingstraject met de cliënt opgesteld. Pas na de goedkeuring van desbetreffend begeleidingstraject kan men beroep doen op de door ons geboden begeleidings- en overige activeringsvoorzieningen.