Onze werkwijze

Een groep deskundigen die voor u klaar staat.
Maandag
09:00 -17:00
Dinsdag
09:00 -17:00
Woensdag
09:00 -17:00
Donderdag
09:00 -17:00
Vrijdag
09:00 -13:00
Zaterdag & Zondag
Gesloten

Voor de cliënt

Voor een behandeling heeft u altijd een verwijzing nodig van uw (huis)arts. Nadat hij/zij u heeft aangemeld, wordt u uitgenodigd voor een eerste gesprek; de intake. In dit gesprek bespreken we uw klachten. Soms is meer onderzoek nodig. Daarna wordt een behandelplan gemaakt dat samen met de cliënt wordt besproken. Hierin staat wat er aan de hand is (diagnose) en wat er aan gedaan kan worden.

Voor de familie

Cliënten, familie en hulpverleners hebben elkaar nodig. Een goede samenwerking met de familie heeft een positief effect op de behandeling. Daarom werken wij waar mogelijk graag samen met familie aan het verbeteren van de situatie van de cliënt. Partners en familieleden van mensen met psychische problemen kunnen bij PsyM terecht voor steun. Er worden regelmatig bijeenkomsten en cursussen georganiseerd waar voorlichting gegeven wordt en vragen gesteld kunnen worden. Voor informatie, advies en ondersteuning staat ook onze familievertrouwenspersoon voor u klaar.

Voor de verwijzer

Bij PsyM kan een verwijzer terecht voor aanmeldingen van zijn/haar patiënt middels ons online aanmeldsysteem, mailing, of middels faxen. Ook kan men terecht met vragen over behandelmogelijkheden, actuele wachttijden en hulp bij een crisis. Nadat desbetreffende behandelaar cliënt heeft aangemeld, wordt hij/zij zo snel mogelijk uitgenodigd voor een eerste gesprek. Zoals gezegd; uw behandelaar zal met u zoeken naar de behandeling die voor u het meest geschikt is. Hierin staat vastgelegd wat het doel is van de behandeling en hoe dit eruit ziet.

De intake

Tijdens het intakegesprek stellen we samen met u de aard en de ernst van uw klachten vast. Daarna beslissen we in overleg met u welke behandeling in uw geval de meeste kans op succes biedt en langs de kortste weg. De behandeling kan bestaan uit psychotherapie, medicatie of een combinatie hiervan. De best onderzochte en meest toegepaste vorm van behandelen is cognitieve gedragstherapie. Die richt zich op het bijstellen van uw negatieve gedachten en op de manier waarop de angst uw gedrag beïnvloedt. Als dat nodig is krijgt u medicijnen ter ondersteuning van de therapie. Klachtgerichte trainingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het onder de knie krijgen van uw problemen. Denk hierbij aan ontspannings- en assertiviteitstrainingen. Zoals gezegd: uw behandelaar zal met u zoeken naar de behandeling die voor u het meest geschikt is.

Diagnose en behandelplan

Aan de hand van intake(gesprekken) wordt er een diagnose gesteld en vervolgens wordt er samen met de cliënt een behandelplan opgesteld. Hierin staat vastgelegd wat het doel is van de behandeling en hoe deze eruit zal zien.

Beëindiging behandeling

Ook ontvangt men van ons een bericht als de behandeling is beëindigd. Hierin staat onder andere beschreven waaruit de behandeling heeft bestaan. Ook vindt men hierin informatie of advies over een eventuele vervolgbehandeling en voorgeschreven medicatie (tenzij de cliënt hier bezwaar tegen maakt).