Mieke Gondrie

Als vertrouwenspersoon ben ik altijd makkelijk bereikbaar en kan iedereen mij benaderen voor een vertrouwelijk gesprek.
Maandag
09:00 -17:00
Dinsdag
09:00 -17:00
Woensdag
09:00 -17:00
Donderdag
09:00 -17:00
Vrijdag
09:00 -13:00
Zaterdag & Zondag
Gesloten

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon voor de werknemers en cliënten van PsyM Iedereen moet wel met andere mensen samenwerken. Vaak verlopen deze relaties prettig en probleemloos, maar het komt toch regelmatig voor dat de omgang met andere mensen als negatief ervaren wordt. De problemen kunnen variëren van pesten, discriminatie, tot (seksuele) intimidatie, agressie en geweld. Dit soort ongewenst gedrag kan een enorme impact hebben op jouw persoonlijke welzijn.

Iedere organisatie is verplicht om zijn werknemers een veilige en prettige werkomgeving te bieden. Daar heeft een organisatie zelf ook baat bij. Als jij je immers op je gemak en gewaardeerd voelt, kan je ook optimaal functioneren en al je talenten volledig benutten. Daarom hebben veel organisaties een vertrouwenspersoon om de belangen van de werknemers in een organisatie te kunnen behartigen. Het is zeer belangrijk dat er een toegankelijke vertrouwenspersoon beschikbaar is, waarmee jij openlijk kan praten over een situatie of gedrag dat jij als onprettig ervaren hebt. Daarom ben ik beschikbaar als vertrouwenspersoon in jouw organisatie.

Als vertrouwenspersoon ben ik altijd makkelijk bereikbaar en kan iedereen mij benaderen voor een vertrouwelijk gesprek. Dit gesprek is gebaseerd op wederzijds respect, waarin je openlijk kan praten over ervaringen die jij als onprettig ervaart. In dialoog wordt jouw inbreng altijd gewaardeerd. Jij beslist dus zelf of een bepaalde situatie ongewenst was of niet. Als vertrouwenspersoon sta ik aan jouw zijde. Je kunt van mij verwachten dat ik op integere wijze met jouw gevoelige informatie omga. Ik zal dus ook geen enkele actie ondernemen of informatie delen zonder dat ik hiervoor jouw toestemming ontvangen heb.
Ik heb immers als vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht.

Als jij het slachtoffer bent van ongewenst gedrag, zal ik jouw melding aanhoren en jouw verder begeleiden in de aanpak die daarop volgt. Samen zullen wij op zoek gaan naar oplossingsmogelijkheden die jouw situatie kunnen verbeteren. Wij kunnen samen proberen om het probleem op informele wijze op te lossen, of een klachtenprocedure opstarten. Welke oplossing jij ook kiest, ik zal jou daarin steunen en adviseren. Ook kan ik advies geven over hulpverleningsorganisaties die iets voor jou kunnen betekenen. Als vertrouwenspersoon kan ik ook op indirecte wijze aan een prettige werkomgeving bijdragen. Dit gebeurt soms door het voorlichting geven over ongewenst gedrag en het advies geven aan management over het voorkomen van situaties die als onprettig ervaren kunnen worden.