Visie & Missie

Zoals elke instelling heeft PsyM ook haar instellingsdoelen gebaseerd op de door haar vastgestelde visie & missie.
Maandag
09:00 -17:00
Dinsdag
09:00 -17:00
Woensdag
09:00 -17:00
Donderdag
09:00 -17:00
Vrijdag
09:00 -13:00
Zaterdag & Zondag
Gesloten

Visie & Missie

Kernwaarde PsyM als GGZ instelling voor haar patiënten/cliënten.

 • PsyM is een GGZ instelling, dat gespecialiseerd is in het geven van Basis Generalistische- en specialistische Geestelijke Gezondheidszorg. Als instelling weet ze als geen ander dat het stellen van een juiste psychosociale diagnose één van de belangrijkste voorwaarden is voor herstel. "Balans tussen gevoel en werkelijkheid is de belangrijkste bron van een stabiele geest en lichaam.”
 •  

 • PsyM, met de M van Multicultureel werkt vanuit een brede visie waarin éénieder zich begrepen voelt. PsyM biedt, waar nodig, behandeling, begeleiding en ondersteuning bij psychische klachten en beperkingen. PsyM biedt haar behandelingen aan in de taal van de cliënt. Wij ondersteunen cliënten in het Nederlands, Engels, Turks, Koerdisch, Arabisch en Aramees. PsyM is laagdrempelig, specialistisch en vernieuwend en toegankelijk voor iedereen.

 

Visie & Missie PsyM
Zoals elke instelling heeft PsyM ook haar instellingsdoelen gebaseerd op de door haar vastgestelde visie en missie, waarin haar beleid van werkprocessen, te realiseren doelen en in de ruimste zien van het woord nader geformuleerd zijn.

 

Visie
Onze visie is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Professionele zorg is een aanvulling op de mogelijkheden van de cliënt en diens omgeving
 • Zoveel mogelijk autonomie en kwaliteit van leven voor de cliënt
 • De zorg is vraaggericht, op maat en van goede kwaliteit
 • Preventie is gericht op het zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen (de cliënt)
 • Betrouwbaarheid

 

Misie
Missie van PsyM is gebaseerd op de volgende opdrachten: 

 • PsyM heeft zich ten doel gesteld om haar instellingsdoelen middels voorgaand genoemde uitgangspunten van haar visie succes vol te gaan realiseren. Dit wil ze realiseren mede door haar open en transparante werkwijze, dat op basis van een multidisciplinaire aanpak, waarin tevens optimale aandacht is voor interculturele aspecten, met een onderscheidend aanbod op het gebied van zorg en welzijn.
 •  

 • Naast het bieden van GGZ gerelateerde diagnoses, behandelingen, therapieën, en zorg op maat voor iedereen die thuiszorg nodig heeft ongeacht cultuur of geloofsovertuiging. PSY-M heeft de expertise op het gebied van interculturele zorg,- de kennis van de culturele en religieuze achtergronden.
 •  

 • PsyM wil cliënten zodanig ondersteunen dat zij de regie over hun leven zo goed als mogelijk kunnen (blijven) uitvoeren en dat ze zo zelfstandig mogelijk invulling kunnen geven aan hun bestaan. Dit door herstel gerelateerde (holistische) behandelingen en therapieën die ervoor zorgen, dat elke cliënt/patiënt in staat is om aan zijn/haar herstel en -r gezondheid (dient) kunnen werken. “ Gezonde voeding, beweging en veranderen van leefstijl is een absolute voorwaarde voor een herstel-gerelateerde proactieve houding” dit als hoofddoel zorgt voor een samenwerkingsmodule, waarin de herstelgerichte aanpak van elke patiënt/cliënt centraal staat.